Phật bản mệnh ( tuổi Tý ),phù hộ bản mệnh tuổi Tý bình an S5068-1

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Tý là Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát

Phật bản mệnh ( tuổi Sửu ),phù hộ bản mệnh tuổi Sửu bình an S5068-2

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Sửu là Hư Không Tạng Bồ tát có

Phật bản mệnh ( tuổi Dần ),phù hộ bản mệnh tuổi Dần bình an S5068-3

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Dần là Hư Không Tạng Bồ tát có

Phật bản mệnh (tuổi Mão),phù hộ bản mệnh tuổi Mão bình an S5068-4

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Mão là Văn Thù Bồ Tát biểu tượng

Phật bản mệnh ( tuổi Mùi ),phù hộ bản mệnh tuổi Mùi bình an S5068-8

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật đại diện

Phật bản mệnh ( tuổi Ngọ ),phù hộ bản mệnh tuổi Ngọ bình an S5068-7

990.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Đông Linh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 3cm x 0.5cm + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Phật bản mệnh ứng với tuổi Ngọ là Đại Thế Chí Bồ Tát tượng

Thần Hộ Mệnh – Phật Hộ Mệnh – Phật Bản Mệnh – Tỳ Hưu Hộ Mệnh